PROJEKTI

VETERANSKI CENTAR DARUVAR

Lokacija: Daruvar, Hrvatska
Trajanje projekta: 2020. – u tijeku
Podaci o projektu:
 Strojarske instalacije