PROJEKTI

TURISTIČKO NASELJE RESIDENCE MAJ

Lokacija: Poreč, Hrvatska
Trajanje projekta: 2020. – 2021.
Podaci o projektu: Glavni izvođač radova