Projekti

Punionica mineralne vode SARA

Lokacija: Kreševo, Bosna i Hercegovina
Trajanje projekta: 2020.
Podaci o projektu: Glavni izvođač radova