Projekti

TC Bingo

Vrsta radova: ventilacija
Završetak projekta: 2016.godina
Podaci o projektu: shopping centar najnovije generacije na području BiH