Projekti

Sportska dvorana – Omiš

Vrsta radova: ventilacija
Završetak radova: 2014.godina
Podaci o objektu: sportska dvorana sa pratećim sadržajem na 6.238m2