Projekti

Sportska dvorana Ribnjak

Lokacija: Omiš, Hrvatska
Trajanje projekta: 2014.
Podaci o projektu: Strojarske instalacije – ventilacija