Projekti

Proizvodna hala Fagus

Vrsta radova: ventilacija
Završetak radova: rujan 2017. godine