Projekti

JGL Laboratorij

Lokacija: Rijeka, Hrvatska
Trajanje projekta: 2015.
Podaci o projektu: Strojarske instalacije – ventilacija