Projekti

Istra Premium Camping Resort

Lokacija: Poreč, Hrvatska
Trajanje projekta: 2018. – 2019.
Podaci o projektu: Armirano-betonski radovi, strojarske instalacije