Projekti

Hotel Kompas

Lokacija: Dubrovnik, Hrvatska
Trajanje projekta: 2015.
Podaci o projektu: Strojarske instalacije – ventilacija