Projekti

Vojna bolnica Ain Naadja

Lokacija: Djasr Kasentina, Alžir
Trajanje projekta: 2016. – 2018.
Podaci o projektu: Strojarske instalacije – ventilacija