PROJEKTI

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA

Lokacija: Požega, Hrvatska
Trajanje projekta: 2019. – 2020.
Podaci o projektu: Strojarske instalacije – ventilacija, automatika