Projekti

Hotel Zagreb

Lokacija: Poreč, Hrvatska
Završetak radova: 02/2020
Podaci o projektu: Armirano-betonski radovi