Projekti

Hotel Zagreb

Lokacija: Poreč, Hrvatska
Podaci o projektu: Armirano-betonski radovi, radovi u trajanju