PROJEKTI

HOTEL BRIONI

Lokacija: Pula, Hrvatska
Trajanje projekta: 2021.
Podaci o projektu: Strojarske instalacije – ventilacija