Projekti

Hotel Aminess New Town

Lokacija: Novigrad, Hrvatska
Trajanje projekta: 2019. – 2020.
Podaci o projektu: Strojarske instalacije