Projekti

Dječiji vrtić Staro Češko selo

Lokacija: Petrinja, Hrvatska
Podaci o projektu: Fasaderski radovi, građevinsko-obrtnički radovi, radovi u trajanju