Projekti

Dječiji vrtić Staro Češko selo

Lokacija: Petrinja, Hrvatska
Trajanje projekta: 2019. – 2020.
Podaci o projektu: Fasaderski radovi, građevinsko-obrtnički radovi