Projekti

Tržnica Nova Gradiška

Lokacija: Grad Nova Gradiška, Hrvatska
Trajanje projekta: U tijeku
Podaci o projektu: Glavni izvođač radova