PROJEKTI

TRGOVAČKI CENTAR ŠPANSKO

Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Podaci o projektu: Armirano-betonski radovi, u tijeku