Projekti

Tvornica hrane Vivera

Lokacija: Glina, Hrvatska
Podaci o projektu: Strojarske instalacije – ventilacija