Projekti

Villa Castrum

Lokacija: Rovinj, Hrvatska
Trajanje projekta: 2015. – 2016.
Podaci o projektu: Kompletna adaptacija spomenika kulture i uređenje