Projekti

Villa Castrum ****

Vrsta radova: kompletna adaptacija spomenika kulture i uređenje
Završeno: 2016. godine
Podaci o projektu: privatni investitor, guest house sa 7 smještajnih jedinica i jedinstvenim pogledom
Web: www.castrumrovinj.com