Projekti

Upper West

Vrsta radova: šprinkler mreža
Završeno: 2016.godine
Investitor: STRABAG Real Estate
Podaci o objektu: 53.000m2, 33 kata, 118m visina