Projekti

Trgovački centar KTC Mursko Središće

Lokacija: Grubišno Polje, Karlovac, Mursko Središće, Varaždin, Jalžabet, Petrinja, Pitomača
Vrsta radova: ventilacija
Završetak radova: studeni 2017. godine
Podaci o objektu: Trgovački centar na preko 3.000m2, prehrambene i neprehrambene namjene.