Projekti

RALU

Vrsta radova: ventilacija
Završeno: 2015.godina
Podaci o objektu: logističko distributivni centar na 11.500m2