Projekti

Proizvodna hala Alstom

Lokacija: Karlovac, Hrvatska
Trajanje projekta: 2016. – 2017.
Podaci o projektu: Strojarske instalacije – ventilacija