Projekti

Poslovni centar “Svetice”

Vrsta radova: ventilacija
Završetak: 2015.godina
Podaci o objektu: najnovija primjena tehnologija u poslovnim objektima