Projekti

Pastoralni centar / Crkva Blaženog Pape Ivana XXII.

Vrsta radova: ventilacija
Završeno: 2014.godina
Podaci o projektu: pastoralni centar