Projekti

KTC

Vrsta radova: ventilacija
Završetak radova: od 2016.-2017.godina
Podaci o objektima: radovi ventilacije na djelu novih prodajnih prostora