Projekti

KBC Rebro

Vrsta radova: ventilacija
Završetak radova: 2016.godina
Podaci o objektu: rekonstrukcija dijela kompleksa KBC-a Rebro