Projekti

KBC Firule

Vrsta radova: grijanje, voda, hlađenje
Završetak radova: u tijeku
Podaci o projektu: centar za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, bolničku djelatnost,
znanstveno-istraživačku djelatnost