Projekti

Hotel Park Plaza

Vrsta radova: ventilacija, grijanje, hlađenje
Završetak projekta: 2016.godina
Podaci o projektu: hotel sa 177 luksuznih smještajnih jedinica