Projekti

Hotel Amarin ****

Vrsta radova: ventilacija
Završetak radova: 2016.godina
Podaci o projektu: hotel sa 280 smještajnih jedinica