Projekti

Billa Horvaćanska

Vrsta radova: ventilacija
Završetak projekta: završeno
Podaci o objektu: trgovački centar