Projekti

Benzinska postaja AGS Hrvatska d.o.o.

Vrsta radova: ventilacija, grijanje i hlađenje
Završetak projekta: prosinac 2017.
Podaci o objektu: Benzinska postaja sa pratećim sadržajima trgovine i caffe bara