Projekti

LDC Fero-Term

Lokacija: Rovinj, Croatia
Trajanje projekta: 2021. – 2022.
Podaci o projektu: Glavni izvođač radova