Projekti

KBC „Sv. Duh“

Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Završetak radova: 07/2020
Podaci o projektu: Strojarske instalacije