Projekti

KBC „Sv. Duh“

Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Podaci o projektu: Strojarske instalacije, radovi u trajanju