PROJEKTI

KAUFLAND, ROVINJ

Lokacija: Rovinj, Hrvatska
Završetak radova: 21.01.2021.
Podaci o projektu: Ventilacija