Projekti

Hotel Pical

Lokacija: Poreč, Hrvatska
Podaci o projektu: Armirano-betonski radovi, strojarske instalacije, radovi u tijeku