Projekti

Hotel KEIGHT

Lokacija: Opatija, Hrvatska
Trajanje projekta: U tijeku
Podaci o projektu: Strojarske instalacije – ventilacija