Trgovački centar KTC Mursko Središće 

Vrsta radova: ventilacija
Završetak radova: studeni 2017. godine
Podaci o objektu: Trgovački centar na preko 3.000m2, prehrambene i neprehrambene namjene.