Proizvodna hala Fagus 

Vrsta radova: ventilacija
Završetak radova: rujan 2017. godine
Podaci o objektu: