KBC Rebro 

KBC Petrova 2Vrsta radova: ventilacija
Završetak radova: 2016.godina
Podaci o objektu: rekonstrukcija dijela kompleksa KBC-a Rebro