Hotel Kompas 

hotelkompas1Vrsta radova: ventilacija
Završeno: 2015. godina
Podaci o objektu: 173 smještajne jedinice sa svim pratećim sadržajem