Ain Naadja 

alzirVrsta radova: ventilacija
Završetak radova: u tijeku
Podaci o projektu: klinički bolnički centar